Forskjellige typer trafikk på internett

Det har skjedd utrolig mye med Internett i løpet av bare et par tiår, og det var ingen som hadde kunnet forestille seg dagens forbruk i forhold til strømmetjenester og videokonferanser. Dessuten var det ingen som hadde sett for seg at Internett skulle være kommersielt viktig for noen, enda mindre helt nødvendig for mange bransjer.

De store strømmetjenestene kjøper båndbredde

De store strømmetjenestene, som Netflix, HBO og etter hvert mange flere konkurrerende tjenester, sluker båndbredde. Sammenlignet med e-post eller enkle nettsider står disse tjenestene for en utrolig stor del av den totale trafikken på Internett. Igjen er dette noe som ingen kunne har forutsett, men det har påvirket hele utviklingen av Internett på godt og vondt.

Det er uten tvil positivt for alle at disse tjenestene hele tiden flytter grensene for hva som er mulig å overføre via Internett, men samtidig utfordrer det også likebehandlingen på Internett. Det er selvfølgelig ikke slik at Netflix har en eneste server stående et sted i USA, men innholdet distribueres via et komplekst nettverk av servere. Denne formen av såkalte Content Delivery Networks må dessuten gjerne plasseres så «nært» brukerne som mulig. Det betyr at det også er mange tjenester som ønsker å plassere sine servere direkte i nettet til store internettleverandører som for eksempel Telenor, Altibox eller tilsvarende.

Fra lukket til åpent, og til lukket igjen

Før Internett fantes det en rekke mindre nettverk og oppringte forum. Det fantes ikke noe felles infrastruktur som åpnet opp for verdensomspennende kommunikasjon. Alt dette ble forandret med Internett, men det er viktig å huske på at det hele tiden finnes en liten risiko for at denne utviklingen vil snu igjen. Det kan være enten i form av autoritære regimer som begrenser tilgangen eller bedrifter som tar større kontroll over opplevelsen. Uansett er det viktig å følge med på.