Sosiale strukturer på internett

Internett har påvirket tilnærmet alt i samfunnet, og det er viktig å huske på at en generasjon som vokser opp med konstant tilgang til Internett vil få både nye muligheter og nye utfordringer. Samtidig som det definitivt ikke finnes noen vei tilbake, Internett har blitt helt livsnødvendig, så er det viktig å følge med på hva Internett egentlig gjør med mennesker som er konstant på nett.

Nye måter å være sosial og usosial på

Det er sikkert mange i den eldre generasjonen som er urolige for at nettet er et usosialt sted å være. Da er det viktig å huske på at Internett i stor grad er en samleplass, på lik linje med andre samleplasser i den virkelige verden. Det er til syvende og sist mennesker som møtes, også på nett. Det åpner igjen også for at mange lurer på hvordan bli populær via Internett, definitivt ikke bare i form av en karriere.

Dessverre finnes det også mye mobbing og andre uheldige opplevelser på nett. Igjen er dette ikke forskjellig fra den virkelige verden, men noen ganger kan det kanskje være enda enklere å uttrykke seg på en upassende måte på nett. Dessuten vil denne typen av mobbing noen ganger kunne gå under radaren, sammenlignet med mer åpenbar mobbing i for eksempel et skolemiljø.

Avveiningen mellom sensur og omtanke

Det er definitivt viktig å føre tilsyn med det som skjer på Internett, og selvfølgelig er Internett ikke en lovløs sone. En forskjell er at det også er de store kommersielle aktørene, som Facebook eller TikTok, som har et eget ansvar for moderering av innhold. Det er noen som protesterer mot alle former for begrensning av hva som er mulig å gjøre på Internett. Samtidig er det ikke til å unngå at Internett har blitt så viktig at det må kontrolleres på noen måte.